Miejsce przyjazne wolontariuszom

Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Bliżej Dziecka” to wyróżnione w 2019 roku “Świdnickie Miejsce Przyjazne Wolontariuszom.”

Uhonorowanie główną nagrodą, podczas gali w miejskim teatrze, jest zwieńczeniem owocnej pracy w zakresie szerzenia idei wolontariatu w środowisku lokalnym. Naszym celem jest rozwijanie wśród dzieci i młodzieży postawy zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy. Jesteśmy niezmiernie dumni z aktywności Uczniów i zaangażowania Opiekunów.

Link do wydarzenia:

Copyright © 2024 Bliżej Dziecka Niepubliczna Szkoła Podstawowa

Design by Graff