Nasza kadra

ORGAN PROWADZĄCY:
Świdnickie Stowarzyszenie Oświatowe "Bliżej Dziecka"
Jagiellońska 30
58-100 Świdnica
tel:+48 74 852 29 79
email: sekretariat@niepubliczna12.swidnica.pl

GODZINY PRACY SEKRETARIATU: 7.30 - 15.30

DYREKCJA
Marta Krzesak
Dyrektor
Aneta Wiaderna-Trusiuk
wicedyrektor, pedagog, oligofrenopedagog
SEKRETARIAT
Sekretarz:
Alicja Podlaszewska
Kadrowa:
Elżbieta Twardowska
NAUCZYCIELE
ULATOWSKA MAGDALENA 
psycholog, oligofrenopedagog
WIADERNA-TRUSIUK ANETA 
wicedyrektor, pedagog, oligofrenopedagog
BĄCZKIEWICZ URSZULA
nauczyciel świetlicy
CIEPLICKA-STAŚKIEWICZ AGNIESZKA
nauczyciel historii
DREWNIAK MONIKA
nauczyciel katecheta
FARUŃ DARIA
nauczyciel muzyki, oligofrenopedagog, nauczyciel wspomagający, wychowawca klasy 8A
FRANIECZEK JERZY
nauczyciel j. angielskiego, wychowawca klasy 5A
GĄSIOR JUSTYNA
neurologopeda, oligofrenopedagog
GOMUŁKA JOANNA
nauczyciel chemii, bibliotekarz
KARASIEWICZ JOANNA
oligofrenopedagog, nauczyciel plastyki i techniki, wychowawca klasy 6A
KARWOWSKI ROBERT
nauczyciel EDB
KOSTRZEWA ELŻBIETA 
nauczyciel j. polskiego, informatyki, biologii, doradztwo zawodowe
KRZAK-BRONICKA MARTA
nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowawca klasy 1B
ŁUKASZEWICZ RENATA
nauczyciel tańca kreatywnego, tańca współczesnego, świetlicy
MAŁEK MICHAŁ
nauczyciel j. niemieckiego
MARCJAN ANNA
nauczyciel j. angielskiego, świetlicy
MASŁOWSKA MONIKA
nauczyciel świetlicy, socjoterapeuta
MOŻEJKO KAMILA
nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, oligofrenopedagog. wychowawca klasy 3A
NAWROCKA KAMILA
nauczyciel matematyki, informatyki, oligofrenopedagog, wychowawca klasy 7A
NOWAK EWELINA
nauczyciel geografii, biologii, fizyki, oligofrenopedagog, wychowawca klasy 4A
PATRO ANNA
nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, terapeuta pedagogiczny, wychowawca klasy 2A
PORADZISZ AGNIESZKA
nauczyciel wychowania fizycznego, wychowawca klasy 8B
SMOLAN ALEKSANDRA
nauczyciel wychowania przedszkolnego
SORBIAN MARIA
nauczyciel wychowania fizycznego, gimnastyki korekcyjnej
SZYSZKA URSZULA
nauczyciel wczesnoszkolny, oligofrenopedagog, wychowawca klasy 1A
ŚLĘZAK-SAŁATA AGNIESZKA
nauczyciel WOS, języka polskiego
ojciec IWASZCZYSZYN TADEUSZ
nauczyciel katecheta

Copyright © 2023 Bliżej Dziecka Niepubliczna Szkoła Podstawowa

Design by Graff