Nasza kadra

ORGAN PROWADZĄCY:
Świdnickie Stowarzyszenie Oświatowe "Bliżej Dziecka"
Jagiellońska 30
58-100 Świdnica
tel:+48 74 852 29 79
email: sekretariat@niepubliczna12.swidnica.pl

GODZINY PRACY SEKRETARIATU: 7.30 - 15.30

DYREKCJA
Marta Krzesak
Dyrektor
Aneta Wiaderna-Trusiuk
wicedyrektor, pedagog, oligofrenopedagog
SEKRETARIAT
Sekretarz:
Alicja Podlaszewska
Kadrowa:
Elżbieta Twardowska
NAUCZYCIELE
ULATOWSKA MAGDALENA 
psycholog, oligofrenopedagog
ZABORSKA WIOLETA
pedagog specjalny, szkolny
WIADERNA-TRUSIUK ANETA 
wicedyrektor, pedagog, oligofrenopedagog
SMOLAN ALEKSANDRA
nauczyciel wychowania przedszkolnego
BIELECKA JOANNA
wychowawca klasy 1A
MOŻEJKO KAMILA
wychowawca klasy 1B, oligofrenopedagog
SZYSZKA URSZULA
wychowawca klasy 2A, oligofrenopedagog
KOŁODZIEJSKA MAGDALENA
wychowawca klasy 2B
PATRO ANNA
wychowawca klasy 3A, terapeuta pedagogiczny
PORADZISZ AGNIESZKA
wychowawca klasy 4A, nauczyciel wychowania fizycznego
ŚLĘZAK-SAŁATA AGNIESZKA
wychowawca klasy 5A, nauczyciel języka polskiego i WOS
JURKOWSKA NATALIA
nauczyciel wspomagający kl. 5A, oligofrenopedagog, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
FRANIECZEK JERZY
wychowawca klasy 6A, nauczyciel j. angielskiego
KARASIEWICZ JOANNA
wychowawca klasy 7A, nauczyciel plastyki i techniki, nauczyciel wspomagający 6A, oligofrenopedagog
NAWROCKA KAMILA
wychowawca klasy 8A, nauczyciel matematyki, informatyki, oligofrenopedagog
BĄCZKIEWICZ URSZULA
nauczyciel świetlicy
CIEPLICKA-STAŚKIEWICZ AGNIESZKA
nauczyciel historii
DREWNIAK MONIKA
nauczyciel wychowania do życia w rodzinie
FARUŃ DARIA
nauczyciel muzyki, oligofrenopedagog, nauczyciel wspomagający
GĄSIOR JUSTYNA
logopeda
GOMUŁKA JOANNA
nauczyciel chemii, bibliotekarz
ojciec IWASZCZYSZYN TADEUSZ
nauczyciel katecheta
KARWOWSKI ROBERT
nauczyciel EDB
KOSTRZEWA ELŻBIETA 
nauczyciel j. polskiego, informatyki, biologii, szkolny doradca zawodowy
ŁUKASZEWICZ-SZCZEPANIK RENATA
nauczyciel tańca kreatywnego, tańca współczesnego, świetlicy
MAŁEK MICHAŁ
nauczyciel j. niemieckiego
MARCJAN ANNA
nauczyciel j. angielskiego, świetlicy
MASŁOWSKA MONIKA
nauczyciel świetlicy, socjoterapeuta
MĄCZYŃSKA JOLANTA
nauczyciel katecheta
NOWAK EWELINA
nauczyciel fizyki, oligofrenopedagog
SORBIAN MARIA
nauczyciel wychowania fizycznego, gimnastyki korekcyjnej
TOMASZEWSKA AGNIESZKA
nauczyciel biologii i przyrody
CHMURA PAULINA
nauczyciel geografii, nauczyciel wspomagający klasy 1B, nauczyciel świetlicy
GRZELCZYK MARTA
nauczyciel świetlicy

Copyright © 2024 Bliżej Dziecka Niepubliczna Szkoła Podstawowa

Design by Graff