Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” to kontynuacja programu rządowego (z lat 2016-2020), którego celem jest tworzenie warunków dla rozwoju czytelnictwa poprzez zapewnienie środków na realizację określonych przedsięwzięć i inicjatyw.

Copyright © 2024 Bliżej Dziecka Niepubliczna Szkoła Podstawowa

Design by Graff