Neon Nowa Era

NEON to przestrzeń oferująca nauczycielowi i uczniowi to, co najlepsze wśród tradycyjnych i cyfrowych rozwiązań edukacyjnych. Już dostępny w naszej szkole dla klas 4A i 7A!

  • Uczeń i rodzic posiadają bezpłatny dostęp do interaktywnych podręczników i zeszytów ćwiczeń tzw. NEONboków w każdym miejscu i o każdej porze z możliwością zaznaczania, robienia notatek, dodawania linków z dodatkowymi materiałami. 
  • Prace domowe w formie interaktywnych zadań sprawdzają się automatycznie, a uczeń otrzymuje od razu informację zwrotną o poprawności ich wykonania oraz punkty i puchary. 
  • Część zasobów NEONa jest kompatybilna z telefonem i można z niej w tej formie korzystać, a wszystkie zadania otwierają się na komputerze.
Obecnie trwają prace serwisowe Neona, nie wszystkie opcje są jeszcze dostępne, mamy jednak nadzieję, że do 20 września platforma będzie już gotowa, a nauczyciele i uczniowie będą mogli korzystać w pełni ze wszystkich możliwości.

Loginy dla uczniów rozdaje wychowawca na pierwszym zebraniu klasowym 20 września.

Uczniowie i rodzice z edukacji domowej proszę o kontakt z wychowawcami po zebraniu lub bezpośrednio z p. Elżbietą Kostrzewą przez dziennik elektroniczny Librus.

Osoby, które zapisały się do klasy w ciągu roku szkolnego, proszę o kontakt z p. Elżbietą Kostrzewą przez dziennik elektroniczny Librus.


Instrukcja pierwszego logowania:
Wejdź na stronę: neon.nowaera.pl.
Kliknij w przycisk "Aktywuj konto NEONa" (pod okienkiem do wpisania loginu i hasła).
Wpisz swój login oraz kod szkoły, który przekazał Ci wychowawca.
W kolejnym kroku ustaw hasło dla swojego konta. Musi mieć minimum 12 znaków, w tym przynajmniej 1 małą literę, 1 dużą literę i 1 cyfrę.


Instrukcja codziennego logowania:
Wejdź na stronę: neon.nowaera.pl.
Wpisz swój login ze szkoły i swoje hasło.
Kliknij "Zaloguj się".


Jeśli masz konto Moja Nowa Era i aktywne konto NEONa, to możesz je połączyć, dzięki czemu możesz logować się do NEONa tymi samymi danymi (adres email zamiast loginu ze szkoły) jak do konta Moja Nowa Era.
Żeby połączyć konta wejdź na konto Moja Nowa Era i wybierz tam opcję łączenia kont.

Trochę więcej odpowiedzi na najczęstsze pytania https://neon.wlacznauczanie.nowaera.pl/pomoc


Copyright © 2024 Bliżej Dziecka Niepubliczna Szkoła Podstawowa

Design by Graff