35
LICZBA
nauczycieli
290
uczniów
w szkole
10
LICZBA
ODDZIAŁÓW
W czasie wakacji sekretariat szkoły jest otwarty
w godz. 9.00 - 13.00

WYPRAWKI SZKOLNE 2024/2024

WYPRAWKA SZKOLNA

 • SZKOŁA BEZ DZWONKÓW – SZKOŁA MIŁA DLA UCHA
 • WSPIERANIE KULTURY UCZENIA SIĘ
 • OCENIANIE KSZTAŁTUJĄCE W KLASACH 1-3 BEZ ZNACZKÓW I OCEN CYFROWYCH
 • SYSTEM EDUKACJI DOMOWEJ
 • AKTYWNE METODY PRACY, PROJEKTY EDUKACYJNE, LEKCJE W TERENIE
 • SZEROKI WYBÓR ZAJĘĆ ROZWIJAJĄCYCH UZDOLNIENIA
 • KINDLOTEKA – AMAZON STEM – multimedialny kącik programowania oraz rozwijania kompetencji technologicznych;
 • ROBOTYKA I PROGRAMOWANIE W KLASACH I-III I IV-VIII.
 • KLUB NAUKI GRY NA GITARZE;
 • SZKOLNY KLUB TANECZNY;
 • WARSZTAT TEATRALNY;
 • NAUKA PŁYWANIA W KLASACH MŁODSZYCH;
 • ZAJĘCIA NA LODOWISKU W KLASACH STARSZYCH;

DODATKOWOWO:

- REALIZUJEMY PROJEKTY GRANTOWE ROZWIJAJĄCE SZKOŁĘ W NOWOCZESNYM NURCIE
- WPROWADZAMY INNOWACYJNY PROGRAM W ODDZIALE PRZEDSZKOLNYM "STREFA ODKRYĆ" (METODYKA M. MONTESSORI)
- STAWAIMY NA ROZWÓJ KOMPETENCJI KLUCZOWYCH MIN. POPRZEZ REKOMENDOWANE PROGRAMY "PRZYJACIELE ZIPPIEGIO" , "APTECZKA PIERWSZEJ POMOCY EMOCJONALNEJ
- BUDUJEMY PRZESTRZEŃ ROZWIJANIA PASJI PO SZKOLE
- OGRANICZAMY ZADANIA DOMOWE - WEEKENDY U NAS SĄ DLA RODZINY - BEZ ZADAŃ DOMOWYCH.

Niepubliczna Szkoła Podstawowa
Świdnickiego Stowarzyszenia Oświatowego
„BLIŻEJ DZIECKA”
ul. Jagiellońska 30
58-100 Świdnica

sekretariat@niepubliczna12.swidnica.pl
+48 74 852 29 79

Copyright © 2024 Bliżej Dziecka Niepubliczna Szkoła Podstawowa

Design by Graff