35
LICZBA
nauczycieli
207
uczniów
w szkole
10
LICZBA
ODDZIAŁÓW

 • Przyjazna, domowa atmosfera;
 • Wykwalifikowana, zaangażowana kadra;
 • Fachowa pomoc specjalistów (pedagog, psycholog szkolny, neurologopeda, oligofrenopedagodzy);
 • Szeroki wybór zajęć specjalistycznych i rozwijających uzdolnienia;
 • KIDLOTEKA – AMAZON STEM – multimedialny kącik programowania oraz rozwijania kompetencji technologicznych;
 • ROBOTYKA I PROGRAMOWANIE W KLASACH I-III I IV-VIII.
 • KLUB NAUKI GRY NA GITARZE;
 • SZKOLNY KLUB PIOSENKI - warsztaty muzyczne z elementami metody Orffa i Gordona;
 • NAUKA PŁYWANIA W KLASACH MŁODSZYCH;
 • ZAJĘCIA NA LODOWISKU W KLASACH STARSZYCH;
 • SYSTEM EDUKACJI DOMOWEJ.

ROK SZKOLNY 2021/2022

- INNOWACYJNY PROGRAM W ODDZIALE PRZEDSZKOLNYM "STREFA ODKRYĆ"(METODYKA M. MONTESSORI).
- "PRZYJACIELE ZIPPIEGIO" "APTECZKA PIERWSZEJ POMOCY EMOCJONALNEJ" - PROGRAMY ROZWIJAJĄCE KOMPETENCJE SPOŁECZNO - EMOCJONALNE.
- PROGRAM EDUKACJI SZKOLNEJ - WEEKENDY BEZ ZADAŃ DOMOWYCH.


 • Przyjazna, domowa atmosfera;
 • Wykwalifikowana, zaangażowana kadra;
 • Fachowa pomoc specjalistów (pedagog, psycholog szkolny, neurologopeda, oligofrenopedagodzy);
 • Szeroki wybór zajęć specjalistycznych i rozwijających uzdolnienia;
 • KIDLOTEKA – AMAZON STEM – multimedialny kącik programowania oraz rozwijania kompetencji technologicznych;
 • ROBOTYKA I PROGRAMOWANIE W KLASACH I-III I IV-VIII.
 • KLUB NAUKI GRY NA GITARZE;
 • SZKOLNY KLUB PIOSENKI - warsztaty muzyczne z elementami metody Orffa i Gordona;
 • NAUKA PŁYWANIA W KLASACH MŁODSZYCH;
 • ZAJĘCIA NA LODOWISKU W KLASACH STARSZYCH;
 • SYSTEM EDUKACJI DOMOWEJ.

  ROK SZKOLNY 2021/2022

- INNOWACYJNY PROGRAM W ODDZIALE PRZEDSZKOLNYM "STREFA ODKRYĆ"(METODYKA M. MONTESSORI).
- "PRZYJACIELE ZIPPIEGIO" "APTECZKA PIERWSZEJ POMOCY EMOCJONALNEJ" - PROGRAMY ROZWIJAJĄCE KOMPETENCJE SPOŁECZNO - EMOCJONALNE.
- PROGRAM EDUKACJI SZKOLNEJ - WEEKENDY BEZ ZADAŃ DOMOWYCH.

Z życia szkoły

„Czego nie ma najpierw w zmysłach, tego nie ma później w umyśle.”

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2021/2022

WYPRAWKA UCZNIA KLASY DRUGIEJ NSP ŚSO ,,BLIŻEJ DZIECKA” w Świdnicy rok szkolny 2021/2022

WYPRAWKA UCZNIA KLASY TRZECIEJ NSP ŚSO ,,BLIŻEJ DZIECKA” w Świdnicy rok szkolny 2021/2022

WYPRAWKA PIERWSZOKLASISTY

Zakończenie szkołyNiepubliczna Szkoła Podstawowa
Świdnickiego Stowarzyszenia Oświatowego
„BLIŻEJ DZIECKA”
ul. Jagiellońska 30
58-100 Świdnica

sekretariat@niepubliczna12.swidnica.pl
+48 74 852 29 79

Copyright © 2021 Bliżej Dziecka Niepubliczna Szkoła Podstawowa

Design by Graff