Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego

Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego obejmuje działania podejmowane przez szkołę w celu przygotowania uczniów do wyboru zawodu, poziomu i kierunku kształcenia. Skierowany jest zarówno do uczniów, rodziców i nauczycieli. Zmiany na rynku pracy, pojawienie się nowych zawodów wymaga od dzisiejszych absolwentów szkół umiejętnego planowania własnej kariery zawodowej, dużej mobilności i umiejętności aktywnego poszukiwania pracy.
Misją WSDZ NSP ŚSO „Bliżej Dziecka” w Świdnicy jest wieloetapowe przygotowanie uczniów do samodzielnego podejmowania decyzji dotyczących wyboru drogi edukacyjnej i kształtowania własnej kariery zawodowej w oparciu o możliwości, wiedzę i warunki.

Szkolny Doradca Zawodowy Elżbieta Kostrzewa
Konsultacje, indywidualne spotkania w czwartki 12:00-12:30 i 14:40-15:20 na platformie Teams.
docxWSDZ-20-21.docx

Copyright © 2021 Bliżej Dziecka Niepubliczna Szkoła Podstawowa

Design by Graff