Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego

Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego obejmuje działania podejmowane przez szkołę w celu przygotowania uczniów do wyboru zawodu, poziomu i kierunku kształcenia. Skierowany jest zarówno do uczniów, rodziców i nauczycieli. Zmiany na rynku pracy, pojawienie się nowych zawodów wymaga od dzisiejszych absolwentów szkół umiejętnego planowania własnej kariery zawodowej, dużej mobilności i umiejętności aktywnego poszukiwania pracy.
Misją WSDZ NSP ŚSO „Bliżej Dziecka” w Świdnicy jest wieloetapowe przygotowanie uczniów do samodzielnego podejmowania decyzji dotyczących wyboru drogi edukacyjnej i kształtowania własnej kariery zawodowej w oparciu o możliwości, wiedzę i warunki.

Szkolny Doradca Zawodowy Elżbieta Kostrzewa
konsultacje indywidualne dla uczniów i rodziców:
czwartki 14:35-15:20 s. 9
dodatkowo
klasa 7 od 18.04 piątki 14:35-15:20 s. 9 
klasa 8 od 19.04 czwartki 13:40-14:23 s. 8
docWSDZ.doc

Copyright © 2024 Bliżej Dziecka Niepubliczna Szkoła Podstawowa

Design by Graff