Program

PROGRAM:

1. Kinezjologia edukacyjna- integracja półkul mózgowych, przygotowanie do pisania i czytania.
2. Elementy metody Marii Montessori z działu „Życie codzienne”- usprawnianie motoryki małej, doskonalenie koordynacji oko-ręka, ruchy od lewej do prawej, ćwiczenie koncentracji, pośrednie przygotowanie do czytania i pisania.
3. Zajęcia sensoryczne z elementami metody Marii Montessori- doskonalenie zmysłów, integracja sensoryczna.
4. Elementy metody Marii Montessori z działu „Język”- wzbogacanie słownictwa, rymy, homonimy, antonimy, wprowadzenie części mowy, nauka liter, nauka czytania i pisania.
5. Elementy metody Marii Montessori z działu „Matematyka”- nauka cyfr, doświadczanie ilości, doświadczanie dodawania, odejmowania, mnożenia i dzielenia.
6. Elementy metody Marii Montessori z działu „Kultura”- nauka o świecie, zwierzętach, przyrodzie, edukacja kosmiczna, doświadczanie upływu czasu (przeszłość, teraźniejszość, przyszłość).
7. Elementy terapii ręki.
8. Sensoplastyka.
9. Tematyczne projekty odkrywcze.
10. Techniki relaksacyjne, uważność i spokój żabki, lekcje ciszy według Marii Montessori.

W pracy dydaktycznej z dziećmi wykorzystujemy wiedzę z zakresu neurodydaktyki, dotyczącą tego, w jaki sposób uczy się mózg. Natomiast w pracy wychowawczej budujemy takie relacje z dziećmi, dzięki którym będą mogły one budować poczucie własnej wartości, co jest niezbędnym warunkiem prawidłowego, wszechstronnego rozwoju każdego dziecka. Ważne jest empatyczne reagowanie na potrzeby i emocje dzieci, przez co będą one miały szansę rozwijać empatię wobec innych ludzi oraz konstruktywnie, bez przemocy, rozwiązywać nieuniknione problemy i konflikty międzyludzkie.

Copyright © 2024 Bliżej Dziecka Niepubliczna Szkoła Podstawowa

Design by Graff