Nasza szkoła od września dołączy do #SuperKoderów!

Nasza szkoła od września dołączy do #SuperKoderów!

#SuperKoderzy to program edukacyjny Fundacji Orange. Jest przeznaczony
dla uczniów klas 4-8, w tym dla uczniów ze specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi. W czasie cyklu zajęć prowadzonych na lekcjach
poszczególnych przedmiotów uczniowie poznają podstawowe zasady
programowania, jednocześnie wykonując zadania zgodne z podstawą
programową danego przedmiotu.

#SuperKoderzy uczą się grać na bananach, programować stację
pogodową, tworzyć interaktywne multimedialne reportaże, a nawet
własne strony internetowe czy gry dla robotów.

Copyright © 2021 Bliżej Dziecka Niepubliczna Szkoła Podstawowa

Design by Graff