Egzamin ósmoklasisty 2020/2021 Informacje ogólne

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

  • Egzamin ósmoklasisty obejmuje wiadomości i umiejętności określone ‎w podstawie programowej kształcenia ogólnego https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/podstawa-programowa/w odniesieniu do wybranych przedmiotów ‎nauczanych w klasach I–VIII.
  • Do egzaminu ósmoklasisty przystępują uczniowie VIII klasy szkoły podstawowej.
  • Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę.
  • Nie jest określony minimalny wynik, jaki uczeń powinien uzyskać, dlatego egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać.
  • Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej.
  • Ósmoklasista przystępuje do egzaminu z jednego z następujących języków obcych nowożytnych: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego, ukraińskiego lub włoskiego. Uczeń może wybrać tylko ten język, którego uczy się w szkole w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

W ROKU SZKOLNYM 2020/2021 EGZAMIN ÓSMOKLASISTY ODBĘDZIE SIĘ:


25 MAJA 2021 r. – egzamin z języka polskiego, który trwa 120 minut
26 MAJA 2021 r. – egzamin z matematyki, który trwa 100 minut
27 MAJA 2021 r. – egzamin z języka obcego, który trwa 90 minut

Uwaga ósmoklasiści!

Ogłaszamy terminy postępowania rekrutacyjnego i składania dokumentów do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych.

Ustalony przez Ministra Edukacji i Nauki harmonogram postępowania rekrutacyjnego do szkół dla młodzieży dostosowany jest do zmienionego harmonogramu przeprowadzanych egzaminów ósmoklasisty, w tym terminu wydania zaświadczenia o wyniku tego egzaminu przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne.
https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/terminy-rekrutacji-do-szkol

Copyright © 2021 Bliżej Dziecka Niepubliczna Szkoła Podstawowa

Design by Graff