EDUKACJA DOMOWA W PRAKTYCE

EDUKACJA DOMOWA w NIEPUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ ŚSO „BLIŻEJ DZIECKA” W ŚWIDNICY

 

 1. DOSTĘP DO DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO – LIBRUS

Rodzice i uczniowie otrzymują dostęp do naszego dziennika elektronicznego Librus, który ułatwi kontakt z nauczycielami- egzaminatorami.

Loginy i konta do e-dziennika wraz z instrukcją logowania zostaną przesłane do Państwa na skrzynki mailowe.

 

 1. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH, PODSTAWY PROGRAMOWEJ ORAZ FORM EGZAMINU NA STRONIE INTERNETOWEJ SZKOŁY.

Na stronie internetowej w zakładce „O szkole” zamieszczono podstawę programową  i wymagania edukacyjne do każdego przedmiotu. W październiku zamieścimy szczegółowe warunki egzaminu opracowane przez nauczycieli, którzy będą przeprowadzali egzaminy klasyfikacyjne ze swoich przedmiotów wraz z terminami egzaminów.

 

 1. MOŻLIWOŚĆ KORZYSTANIA Z BOGATEJ OFERTY ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH W FORMIE STACJONARNEJ ORAZ KONSULTACJI Z NAUCZYCIELAMI.

 1. UDZIAŁ W SPOŁECZNYM ŻYCIU SZKOŁY, ZAPROSZENIA NA FESTYNY, SPOTKANIA.
 2. OPIEKA PSYCHOLOGA I PEDAGOGA SZKOLNEGO W FORMIE STACJONATNEJ I ONLINE, WG POTRZEB.
 3. EGZAMINY KLASYFIKACYJNE PROWADZONE SĄ W OTWARTEJ, PRZYJAZNEJ ATMOSFERZE.
 4. DOSTOSOWANIE WYMAGAŃ EGZAMINACYJNYCH DLA UCZNIÓW OBJĘTYCH KSZTAŁCENIEM SPECJLNYM.

 

 

Ogólne warunki  przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego dla uczniów z Edukacji Domowej w roku szkolnym 2021/22

 1. Rodzic wybiera termin egzaminu klasyfikacyjnego spośród podanych przez nauczyciela przedmiotu i potwierdza w wiadomości e- dziennik Librus.
 2. Egzamin przeprowadza się w oparciu o obowiązującą podstawę programowa i wymagania edukacyjne zamieszczone na stronie internetowej szkoły. niepubliczna12.swidnica.pl
 3. O formie egzaminu decyduje dyrektor szkoły.
 4. Przewidziane są dwa rodzaje egzaminów:

- Egzamin na terenie szkoły, w normalnych warunkach nauki stacjonarnej w szkole.

- Egzamin online  przeprowadzany w szczególnych sytuacjach  za zgodą dyrektora szkoły.

 

 1. Organizacja i przebieg egzaminu:

- Uczeń ma prawo zdawać egzamin w dowolnym okresie roku szkolnego,  wybierając jeden z terminów, podanych przez nauczyciela na stronie internetowej szkoły.

- Jest to egzamin całoroczny (obejmujący treści nauczania, które są  przewidziane do realizacji w danej klasie w ciągu całego roku szkolnego).

- Rodzic dziecka posiadającego opinię o dostosowaniu wymagań edukacyjnych lub orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego informuje szkołę telefonicznie oraz przesyła dokument na adres szkoły.

- Uczniowie powinni przystąpić do wszystkich egzaminów klasyfikacyjnych przed zakończeniem klasyfikacji rocznej szkoły.

 1. Rodzice zgłaszają chęć przystąpienia swojego dziecka do egzaminu w jednym z zaproponowanych terminów, z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem,  bezpośrednio nauczycielowi przedmiotu poprzez e-dziennik Librus.
 2. W przypadkach losowych, uczniowie mogą przystąpić do egzaminów klasyfikacyjnych w ostatnim tygodniu sierpniu, za zgodą dyrektora szkoły, po umotywowanym wniosku rodziców.
 3. Uczniowie zza granicy, którzy przyjadą do Polski na egzaminy stacjonarne w szkole, mogą dodatkowo wnioskować o terminy egzaminów w okresie wakacyjnym (ostatni tydzień czerwca i sierpnia). 
 4. Egzaminy online odbywają się za pomocą platformy edukacyjnej Microsoft Teams.

Szczegóły przebiegu egzaminu online zawiera zarządzenie dyrektora szkoły , które prześlemy zainteresowanym rodzicom.

 1. Uczniowie klasy ósmej mają obowiązek przystąpienia do zewnętrznego, ogólnopolskiego egzaminu ósmoklasisty, który w tym roku odbędzie się w dniach 24, 25, 26 maja.

Przystąpienie do egzaminy ósmoklasisty jest warunkiem otrzymania świadectwa ukończenia szkoły podstawowej.

Zwolnienia z egzaminu są przewidziane prawnie dla uczniów spełniających odpowiednie warunki i każdorazowo decyzję podejmuje Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu na wniosek rodziców skierowany do dyrektora szkoły.

 

 1. Przy planowaniu nauki dzieci w systemie edukacji domowej proszę pamiętać, że uczniowie starszych klas zdają nawet kilkanaście egzaminów klasyfikacyjnych, dlatego bardzo ważne jest wcześniejsze rozplanowanie egzaminów by uniknąć ich kumulacji w krótkim czasie.

 

Wcześniejsze umawianie egzaminów i znajomość Państwa planów egzaminacyjnych dla Waszego dziecka - pozwoli nam  na takie rozwiązania organizacyjne, które zapewnią sprawne, bezstresowe, w przyjaznej  atmosferze  przeprowadzenie egzaminów . 

 

 

                                                                                                                                                               Joanna Gomułka

                                                                                                                                                 Koordynator Edukacji Domowej

 

 

 

 

Copyright © 2021 Bliżej Dziecka Niepubliczna Szkoła Podstawowa

Design by Graff