EDUKACJA DOMOWA W BLIŻEJ DZIECKA

CZYM JEST EDUKACJA DOMOWA?

Edukacja domowa to nic innego jak spełnienie obowiązku szkolnego poza szkołą, a mówiąc prościej, dzieci edukowane domowo nie chodzą do szkoły, lecz uczą się same z pomocą lub pod kierunkiem swoich rodziców/opiekunów.
Aby dziecko mogło uczyć się w trybie edukacji domowej, należy zapisać je do szkoły, w której co roku będzie przystępowało do egzaminów klasyfikacyjnych.

DLACZEGO NASZA SZKOŁA TO DOBRY WYBÓR?

Jesteśmy szkołą “przyjazną” edukacji domowej co oznacza, że dobrze znamy specyfikę nauczania dzieci poza szkołą i ją akceptujemy, co ma swój wyraz m.in. w przeprowadzanych egzaminach czy generalnie w podejściu do rodziców i dziecka uczącego się w domu.
W naszej szkole egzaminy klasyfikacyjne przebiegają w miłej, niestresującej atmosferze a nauczyciele wspierają rodziców w procesie nauczania.

Edukacja Domowa - krok po kroku

I. Podejmij decyzję

Warto pamiętać, że decyzja o podjęciu edukacji domowej nie jest nieodwracalna – dziecko może wrócić do szkoły w dowolnej chwili w ciągu roku szkolnego więc może warto spróbować?

II. Zwróć się do dyrektora szkoły o wydanie pozwolenia na spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą.

Do dyrektora szkoły należy skierować wniosek o wydanie zezwolenia na edukację domową, dołączając do niego:
1) oświadczenie rodziców o zapewnieniu dziecku odpowiednich warunków do nauki;
2) zobowiązanie rodziców do przystępowania w każdym roku szkolnym przez dziecko do rocznych egzaminów klasyfikacyjnych.

III. Ciesz się odkrywaniem świata razem ze swoim dzieckiem.

Pomimo tego, że każde dziecko uczące się w domu obowiązuje podstawa programowa i egzaminy warto pamiętać, że edukacja domowa nie powinna polegać na przeniesieniu “szkoły” do domu. To ma być coś więcej niż wypełnianie zeszytów ćwiczeń w zaciszu własnego pokoju, inaczej skończy się frustracją i niezadowoleniem zarówno ze strony dziecka jak i rodzica. Nauka powinna być dla dziecka ciekawym doświadczaniem świata i wynikać z jego wewnętrznej potrzeby a nie przymusu.


ZAPRASZAMY DO NASZEJ SZKOŁY


Zgodnie z informacjami dotyczącymi edukacji domowej na stronach rządowych uzyskanie zgody na edukację domową wiąże się z przygotowaniem i dostarczeniem odpowiednich dokumentów. Zachęcamy do skorzystania z przygotowanych szkolnych formularzy.

Pobierz dokumenty dla zerówki lub dla szkoły podstawowej, wydrukuj, podpisz i dostarcz do szkoły.

Zestaw dokumentów dla Edukacji Domowej składa się z:

a) wniosku o przyjęcie dziecka do placówki w trybie edukacji domowej,
b) zobowiązania rodziców do przystępowania przez ich dziecko do rocznych egzaminów klasyfikacyjnych
c) oświadczenia o zapewnieniu warunków umożliwiających realizację podstawy programowej oraz
d) oświadczeniu o miejscu zamieszkania, jeśli dziecko idzie do zerówki.


Copyright © 2024 Bliżej Dziecka Niepubliczna Szkoła Podstawowa

Design by Graff