szkola_dla_rodzicow.jpg

NAUCZYCIELE I RODZICE

NAUCZYCIELE I RODZICE DZIECI NSP „BLIŻEJ DZIECKA” BUDUJĄ JEDNOLITY STANDARD WYCHOWANIA DOM – SZKOŁA PRZYSTĘPUJĄC DO PROGRAMU SZKOŁA DLA RODZICÓW I WYCHOWACÓW.
 
Od października 2014r. przy współpracy z Zespołem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Świdnicy, nasza szkoła jako pierwsza placówka w mieście uczestniczy w Systemowym Programie zajęć psychoedukacyjnych  Szkoła dla Rodziców i Wychowawców mających na celu kształtowanie i doskonalenie umiejętności wychowawczych rodziców  i nauczycieli. Dzięki realizacji programu równolegle wśród rodziców i nauczycieli jako placówka mamy możliwość:
  • tworzenia wspólnego, jednorodnego środowiska wychowawczego, rozmawiania z  dziećmi i młodzieżą „ jednym językiem”
     
  • umacniania rodziny i grupy uczniów w ich  prawidłowym funkcjonowaniu przez naprawę i ochronę więzi emocjonalnych, budowanie klimatu zaspokajającego potrzeby miłości, bezpieczeństwa i akceptacji
     
  • tworzenia lokalnych grup wsparcia, w których rodzice i nauczyciele nie tylko mogą zyskiwać  pomoc w rozwoju życia osobistego, rodzinnego  i zawodowego, ale również inicjować zmiany na rzecz rodziny i szkoły w społeczności lokalnej.

Przy wzroście kompetencji wychowawczych rodziców i nauczycieli w środowisku szkolnym, przy uzgodnieniu wspólnego języka, jakim rozmawiają z dziećmi i młodzieżą, przy określeniu wspólnych standardów wychowania, na które wszyscy się zgodzą, można będzie mówić o zdrowym klimacie wychowawczym zarówno w domach jak i w szkołach.
Programem objęci są wszyscy nauczyciele, chętni rodzice oraz dzieci. Uczniowie raz w tygodniu uczestniczą w zajęciach z kinezjologii edukacyjnej.
Serdecznie dziękujemy Pani Paulinie Rękas za pierwszy miesiąc pięknej współpracy!

 

Aktuallizacja: 2015.01.12 - 21:19 / Autor: Webmaster