PROJEKT włączenia do zajęć edukacyjnych elementów metody Kinezjologii Edukacyjnej wg dr Paula E. Dennison'a

„Aktywna lekcja- zaczarowani ruchem”

W ramach Projektu edukacyjno-terapeutycznego „Kreatywne uczenie (się)” nasza szkoła realizuje program metody Gimnastyki Mózgu (The Brain Gym®) w  twórczej pracy z dziećmi, opartej na znajomości wpływu wzorców ruchu na obszary mózgu odpowiedzialne za pamięć i zdolność uczenia się. Metoda ta stosowana  jest zarówno w pedagogice specjalnej (dysleksja, dysgrafia, zaburzenia sensoryczne, ogólnorozwojowe itp.), jak i w pracy z dziećmi wybitnie zdolnymi. Opiera się w praktyce na seriach ćwiczeń ruchowych, które działają pobudzająco na mózg i system nerwowy.

 

Projekt „ Aktywna lekcja – zaczarowani ruchem” obejmuje całą społeczność uczniowską dotyczy lekcji z każdego przedmiotu w klasach 4-6, zajęć w ramach nauczania 1-3 oraz zajęć w ramach edukacji przedszkolnej.

 

Projekt obejmuje konkretną serię ćwiczeń kinezjologicznych na początku każdej lekcji oraz w trakcie trwania w zależności od potrzeb uczniów.

 

Celem projektu jest:

 

- Kierowanie dynamiką aktywności dzieci (pobudzanie / hamowanie) poprzez wprowadzenie aktywności fizycznej w postaci ćwiczeń kinezjologicznych podczas lekcji.

- Stymulacja kanałów sensorycznych: wzrokowych, słuchowych, dotykowych, kinestetycznych oraz integracja półkul mózgowych w procesie nauczania i uczenia się.

- Stymulowanie gotowości do uczenia się podczas lekcji poprzez konkretne działania ruchowe.

Koordynatorem działań w ramach „Aktywnej lekcji – zaczarowani ruchem” jest pedagog szkolny, p. Marta Krzesak przy współpracy z trenerkami Szkoły dla Rodziców i Wychowawców.

 

Aktuallizacja: 2015.04.08 - 19:55 / Autor: Webmaster